stavební a obchodní firma Radek Fojtík Benešov

O FIRMĚ:

Jsme středně velkou stavební firmou o cca 10 lidech, která sdružuje řemesla potřebná k realizaci hrubé stavby. Pro zhotovení kompletní zakázky spolupracuji s mými subdodavateli ( jako například instalace, dodávky oken apod. ),  ke kterým mám důvěru a se kterými již několik let zdárně spolupracuji.


Naší hlavní náplní je provádění novostaveb RD a to formou takzvaně „na klíč“. Akceptujeme však přání zákazníka, chce-li si zajistit nebo pouze určit některé části dodávky sám. Jsme schopni doporučit výrobce dodávek, jako jsou výrobci keramického zdiva, stropních konstrukcí, střešní krytiny, výplně otvorů apod.


Naším cílovým zákazníkem je  klient s úmyslem zahájení výstavby domu, který očekává z naší strany individuální přístup a jednání přímo s majitelem firmy. Snažíme se vyjít v maximální možné míře  vstříc  při realizaci jeho stavebních záměrů, poradit, navrhnout a zrealizovat řešení stavby tak, aby bylo spolehlivé a funkční a zároveň nebylo zbytečně finančně náročné.


Doporučujeme kontaktovat nás hned po zakoupení stavební parcely.
V případě stavby rodinného domu na klíč (nebo v rozsahu hrubé stavby ) v současné době nabízíme zdarma  vyřízení stavebního povolení nebo zpracování projektové dokumentace - stavební část, vše dle zpracované architektonické studie rodinného domu. Pro zpracování architektonické studie rodinného domu smluvně spolupracujeme s architektonickou a projekční kanceláří,  která dokáže vytvořit dům přesně podle Vašich představ.   Na základě projektové dokumentace   vypracujeme položkový rozpočet, jež se řídí obecnými cenami stavebních prací.

 
Doporučujeme  k projektové dokumentaci dodat tzv. „výkaz výměr“ a to z důvodu regulérnosti při posuzování celkové ceny rozpočtu.


Před zahájením stavebních prací je nutné podepsat „smlouvu o dílo“, která řeší dohodnuté a právní detaily provádění. Financování stavby může být jak z vlastních prostředků, tak z hypotéky nebo stavebního spoření. Nabízíme rovněž zajištění geodetických prací, měření objemové aktivity radonu a další potřebné formality nutné k povolení stavby rodinného domu.


Působíme zejména v okrese Benešov a jeho blízkém okolí, aby se cena stavby nenavyšovala  vzdálenými přesuny zaměstnanců na místo stavby.

Používáme hlavně originální materiály, které při kvalitní montáži zaručují kvalitu. 

Při výběru zařizovacích předmětů (sanity, obkladů a dlažeb, dveří s obloukovou zárubní apod. ) doporučujeme pouze dlouhodobě prověřené naše smluvní partnery a s nimi Vám vytvoříme nejlepší možnou cenu zařizovacích předmětů.

Vybavení firmy je na dobré úrovni. Vzhledem k nákladnosti některého vybavení, si ho pro určité práce pronajímáme (vibrační pěch, rozměrnější konstrukce lešení, nákladní doprava, bagr apod.). 


Záruka prováděných prací  je 36 měsíců a  plyne ode dne předání hotového díla.
Během celé stavby je řádně veden Stavební deník, kam jsou zapisovány veškeré prováděné práce a dle přání zákazníka je též možno pořizovat fotodokumentaci jednotlivých etap stavby,ukázky  je možno vidět v naší fotogalerii.
Jsme plátci DPH, což u novostavby RD znamená výrazné snížení nákladů pro zákazníka